Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์    
พายุ "บารีจัด" (BARUAT) (17 ก.ย. 2561)  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕6... (14 ส.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (03 ส.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่... (26 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนัก... (20 ก.ค. 2561)
เฝ้าระวังและเตียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวั... (19 ก.ค. 2561)
เฝ้าระวังและเตียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวั... (19 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและก... (09 ก.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปีงบประม... (30 พ.ค. 2561)
รายงานการประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมั... (02 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษี 2561 (25 ม.ค. 2561)
อบต.วังมะปราเงหนือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรระจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 1... (27 ธ.ค. 2560)
อบต.วังมะปรางเหนือ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน จาก 075 262230 เป็น... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปร... (11 ต.ค. 2560)
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ต.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่า... (06 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อปพร.บริการอำนวยความสะดวก... (22 ก.ย. 2561)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (18 ก.ย. 2561)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (23 ส.ค. 2561)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ส.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ... (30 พ.ค. 2561)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (02 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำส... (22 เม.ย. 2561)

โครงการจัดเวทีประชาคม แผน... (01 ก.พ. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ทำ... (27 พ.ย. 2560)

รับรางวัลเกียรติยศ....บนเ... (04 ต.ค. 2560)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมใ... (31 มี.ค. 2560)

โครงการบริหารจัดการทรัพยก... (13 มี.ค. 2560)

โครงการออกกำลังกายวันละน... (01 มี.ค. 2560)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ... (20 ม.ค. 2560)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญ... (02 ธ.ค. 2559)

โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยส... (07 พ.ย. 2559)

พิธีลงนามถวายความอาลัย พร... (25 ต.ค. 2559)

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพช... (30 ส.ค. 2559)

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท... (30 ส.ค. 2559)

สร้างฝายน้ำล้น ม.1 บ้านต้... (19 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (22 มิ.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หม่... (21 มิ.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (13 มิ.ย. 2561)  
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บา... (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้านทอนแจ้ หมู่ที... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มิลลิเ... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างจัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ (20 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้านบ้านวังวิเศษ หมู่ที่ ... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ค... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006(ต้น... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ (07 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายต่อเขต อบต.กะลาเส(พรุ... (04 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image