Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนFacebook อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ วางพวงหรีดและมอบเงินฌาปนกิจศพ

08 ก.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

04 ก.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอวังวิเศษ เเละร่วมประชุมสามัญสภาเด็กอำเภอวังวิเศษ ประจำ 2566

04 ก.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ต้อนรับ โรงเรียนผู้สูงอายุวังเสด็จ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงาน

01 ก.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมวางพวงหรีด งานฌาปณกิจศพ นางลี้ จริงจิตร (สุวรรณวร) ณ วัดราษฎร์รังสรรค์

30 ส.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รู้จักไหม โรคไข้มาลาเรีย เมื่อสงสัยเป็นไข้มาลาเรียให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

30 ส.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ไข้เลือดออก อันตรายหน้าฝน มหันตภัยร้ายจากยุงลาย

29 ส.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

25 ส.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแหลมโตนด จังหวัดพัทลุง ที่มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ

25 ส.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ เปิดโครงการฝึกอาชีพ #การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร