Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนFacebook อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณเเม่ประศพ ปรีชากาศ (เขาหลัก) มารดาของนางประภัสสร น้ำเพชร เเม่บ้าน ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

21 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประธานในพิธีเปิดโครงการ “วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร”

19 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

17 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บ้านวังวิเศษ) หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

16 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บ้านใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

16 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ #ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567

15 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บ้านควนตะเคียน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

14 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ

14 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

10 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง